LP/2017/656 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 36 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 45 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0_vyhlaska5_obal_Komisia.rtf 68 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_vyhlaska5_predkladacia.rtf 73 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_vyhlaska5_vlastnymat.rtf 4 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_vyhlaska5_dovodova.rtf 152 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_vyhlaska5_dolozka_vpyvov.rtf 180 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5_vyhlaska5_dolozka_zlucitelnosti.rtf 64 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
6_vyhlaska5_tab-zhody_2014-47.rtf 1 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
7_vyhlaska5_prava_o_ucasti_verejnosti.rtf 60 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať