LP/2017/635 Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (verzia 2.0)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
04_Vlastny-material.docx 40 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
01_Obal.docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_Navrh_uznesenia_vlady_SR.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
03_Predkladacia-správa.docx 25 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
07_Komunike.docx 15 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
05_Dolozka_vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_Analyza_vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy_upravena_po_PPK.docx 60 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
08_Priloha.docx 2 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať