LP/2017/613 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dovodova_vseob.docx 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_-zluc.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastnymat.docx 98 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova_osobit.docx 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tab_zhody.docx 90 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
oznámenie-Z.-z.docx 20 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 30 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať