LP/2017/37 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2017 o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_osobitná_-časť.doc 63 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastný_-materiál.doc 606 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dôvodová_správa_všeobecná_časť.doc 36 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Príloha-č-1.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-3.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-4.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-5.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-6.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 28 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať