LP/2017/136 Návrh na uzatvorenie Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vlastný-material.zip 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka-prednosti.doc 97 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-NR-SR.doc 87 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
Obal.doc 89 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať