LP/2016/942 Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 89 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0.-Obal--vláda-AKHEP.doc 26 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1.-Uznesenie-vlády-SR-AKHEP.docx 28 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2.-Predkladacia-správa-vláda-AKHEP.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3.-AKHEP-vlastny-material.doc 303 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_1.xlsx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_2.xlsx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_3.xls 198 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_3a.docx 770 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_4.xls 85 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_4a.docx 724 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_5.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_6.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-AKHEP_PRILOHA_7.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3.-Prílohy---titulné-listy.docx 13 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4.-Dolozka-vybranych-vplyvov-2016-AKHEP.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5.-Dolozka_vybranych_vplyvov_AKHEP_Priloha_Vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.docx 21 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6.-Analyza-vplyvov-zivotne-prostredie-AKHEP.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7a.-Stanovisko-3007_2015_AKHEP.doc 1021 kB null Prevziať Prevziať
7b.-Zohľadnenie-ZS-SEA.docx 30 kB null Prevziať Prevziať
8.-Doložka-vplyvov-na-ŽP_AKHEP.doc 800 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
9.-Návrh-Komuniké-AKHEP.docx 12 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
10.-Vyhodnotenie-MPK-AKHEP.doc 795 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať