LP/2016/921 Opatrenie Národnej banky Slovenska č......./2016 z ......2016, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení opatrenia č. 21/2015

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dovodova-sprava_vseobec.docx 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-sprava_osobit.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny-material_OST-112_4_2016_def.docx 86 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie--MRPK.docx 50 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
oznámenie-o-vydaní-opatrenia_banky.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane-znenie-novelizovaneho-opatrenia.doc 119 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať