LP/2016/864 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002, ktorým sa ustanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 18 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
predbezne-stanovisko.docx 33 kB null Prevziať Prevziať
cellar_e15e2a75-3ebb-11e6-af30-01aa75ed71a1.0001.01_DOC_1[1].docx 95 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
cellar_e15e2a75-3ebb-11e6-af30-01aa75ed71a1.0001.01_DOC_2[1].docx 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
st10904.en16.pdf 315 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
st10904-ad01.en16.pdf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať