LP/2016/760 Riadne predbežné stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ o stanovení činnosti Únie na podporu iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Riadne_predbežné_stanovisko.doc 106 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka_vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh-Rozhodnutia-EP-a-Rady,-ktorým-sa-mení-rozhodnutie-č.-445-2014-EÚ.pdf 240 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-k-návrhu-Rozhodnutia-EP-a-Rady,-ktorým-sa-mení-rozhodnutie-č.-445-2014-EÚ.doc 146 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal-materialu-do-MPK-3.docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať