LP/2016/755 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
02-vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy-2016.docx 47 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
04-socialne-vplyvy-2016.docx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_odôvodnenie-k-opatreniu-2016.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
02_Opatrenie_102016_draft_verzia_20062016_priloha_v5.docx 39 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03-vplyvy-na-podnikatelske-prostredie-2016-SPK.-docx.docx 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať