LP/2016/633 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
metodika-na-vypracúvanie-č.-1.doc 40 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
metodika-na-vypracúvanie-č.-2.doc 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
metodika-na-vypracúvanie-č.-3.doc 27 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
metodika-na-vypracúvanie-č.-4.doc 26 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
metodika-na-vypracúvanie-č.-5.doc 26 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
metodika-na-vypracúvanie-č.-6.doc 31 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
metodika-na-vypracúvanie-č.-7.doc 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
metodika-na-vypracúvanie-č.-8.doc 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
metodika-na-vypracúvanie-č.-9.doc 26 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
metodika-na-vypracúvanie-č.-10.doc 27 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
metodika-na-vypracúvanie-č.-11.doc 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-1_Dss-(KL)-18-02.xlsx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-2_Dss-(HNS)-23-02.XLS 42 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-3_Dss-(SUV)-15-02.xls 32 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-4_Dss-(VZS)-16-02.xls 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-5_skratena-verzia-RS_PS-DSS.xls 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-6_Dfo-(HNS)-28-02.xls 39 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-7_Dof-(HMF)-03-02.xlsx 32 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-8_Dof-(SP)-17-02.xlsx 11 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-9_Dof-(PAS)-31-02.xlsx 11 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-10_Dof-(VVN)-32-02.xlsx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-11_skratena-verzia-RS_PS-DF.xls 40 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vlastny_material.doc 49 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-všeobecná-časť.rtf 50 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osobitná-časť.rtf 49 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať