LP/2016/568 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.doc 55 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 80 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 277 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 95 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať