LP/2016/1132 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
10_príloha_analýza_informatizácia.doc 53 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
9_príloha_analýza_rozpočet.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
11_príloha_analýza_podnikateľské-prostredie.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 36 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_dovodova-sprava_vseobecna-cast.rtf 53 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa_osobitná-časť.rtf 72 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Príloha-k.docx 62 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať