LP/2016/1025 Návrh na uzavretie Zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoj vidieka SR v programovom období 2014 – 2020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 24 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Priloha_Zmluva_ANJ.docx 137 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Zmluva-o-financovani_EIB_SR.doc 657 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
OPRAVENE_Vznesene-pripomienky-v-ramci-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
OPRAVENÉ_Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.docx 30 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dohoda-o-financovani_EIB_SR_final.doc 659 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dohoda-o-financovaní_EIB_SR_AJ_final.docx 139 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať