PI/2024/126 Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 425/2023 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PREDBEŽNÁ-INFORMÁCIA.docx 31 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať