PI/2023/80 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-info---lesn.-rovnošata.doc 55 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať