PI/2023/181 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna_informacia.docx 26 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať