PI/2023/15 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 411/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbežná-informácia-výpis-III.-pilier.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať