PI/2022/51 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna-informacia-úver-na-bývanie.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať