PI/2022/182 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnené niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-Informácia.docx 26 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať