PI/2022/153 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a podrobnosti určenia, či verejné prostriedky postačujú na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-inofrmácia_vyhláška-§-90.docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať