PI/2022/127 P R E D B E Ž N Á I N F O R M Á C I A k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI_opatrenie-MPSVR-SR-o-sumach-stravneho.rtf 85 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať