PI/2021/62 Predbežná informácia k novele Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbežná-informácia.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať