PI/2021/152 PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA (Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia_novela_vyhlaska_meradla_1_rev_NU.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať