PI/2020/3 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., zo 7. júla 2016, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia-221_2016.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať