PI/2020/281 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbežná-informácia_novela-zákona-OPaK.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať