PI/2020/210 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná_informácia.rtf 94 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať