PI/2020/175 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna_informacia.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať