PI/2020/157 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna_ELMP_NV_209-2016.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať