PI/2020/131 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia_opatrenie_obce_SO.docx 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať