PI/2019/8 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 109/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna_informacia.pdf 77 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať