PI/2019/79 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
355_2007-PREDBEŽNÁ-INFORMÁCIA.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať