PI/2019/48 Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PREDBEŽNÁ-INFORMÁCIA-MTZ-ZZS.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať