PI/2019/47 Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov a vzor žiadanky na prepravu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PREDBEŽNÁ-INFORMÁCIA-DZS.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať