PI/2019/315 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2018

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
SU-Predbežná-informácia.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať