PI/2019/279 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-infomácia-novelizácia-vyhlášky-o-kvalite-ovzdušia.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať