PI/2019/267 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
277-novela-Predbez-info-(1).docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať