PI/2019/255 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať