PI/2019/232 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia.docx 16 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať