PI/2019/220 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezna_informacia_o_novele_NV_209-2016.docx 20 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať