PI/2019/188 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna_informacia_vyhláška-IS.doc 49 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať