PI/2019/182 Návrh opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
P-R-E-D-B-E-Ž-N-Á--I-N-F-O-R-M-Á-C-I-A-(001).docx 14 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať