PI/2019/148 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbežná-informácia.rtf 80 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať