PI/2019/132 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETETUR“.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbežná-informácia_repetetur-final.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať