PI/2019/126 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná_informácia.docx 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať