PI/2018/17 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia-zmena-a-doplnenie-vyhlášky--MŽP-SR-č.-410-2012-Z.-z..docx 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať