PI/2018/168 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Legnave

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI.docx 15 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať