PI/2018/15 Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia-15.1_.docx 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať