PI/2018/144 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
pohrebníctvopredbezna-informacia0118.doc 61 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať