PI/2017/68 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežná-informácia-.docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať